Sanrio Hello Kitty sakura kimono plushie
Sanrio Hello Kitty sakura kimono plushie
Sanrio Hello Kitty sakura kimono plushie
Sanrio Hello Kitty sakura kimono plushie

Sanrio Hello Kitty sakura kimono plushie


Hello Kitty sakura kimono plushie from Sanrio's official store in Japan.


Size: small.

Measurements: 8 x 14 x 20 cm

Material: polyester.